Telefonisch spreekuur: 023 5201205

Maandag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 12:30 uur
Voor het maken van afspraken en voor vragen die niet tot de volgende controle kunnen wachten.

Spoed/ bevalling: 023 5201290

24uur per dag, 7 dagen per week
Bij alle spoedgevallen als: bevalling, dringende vragen en ongerustheid.
Zijn wij langdurig in gesprek, dan kun je de doktersdienst bellen: 0900-1515. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Praktijkadres
Onze hoofdlocatie is gevestigd in het Gezondheidscentrum Velserbroek. Hiernaast hebben wij drie andere spreekuurlocaties. Wij hebben hiervoor gekozen om het onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken en reistijd te beperken.

Het adres van Gezondheidscentrum Velserbroek: Aletta Jacobstraat 200-220, 1991 PW Velserbroek.

Ben je zwanger?

Van harte gefeliciteerd! Je kan je zwangerschap hier aanmelden. Voor vragen en/of extra informatie, kun je contact opnemen via het contactformulier of via onderstaande gegevens.

Telefoon 023 5201205

E-mail verloskunde@velserbroek.info

Contactformulier

Klachtenregeling

Regeling klachtenbehandeling van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Indien je klachten hebt over de verloskundige hulp van of over de bejegening door jouw verloskundige, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten.
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als het gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen.

De KNOV Klachtencommissie

  1. Heeft geheimhoudingsplicht;
  2. Behandelt uw klacht onafhankelijk;
  3. Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde;
  4. Doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden;
  5. Doet geen uitspraken over rechtsgevolg.

Na uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

Adres van de Klachtencommissie waar ook het Klachtenreglement kan worden opgevraagd:
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV)
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht

Verloskundigcentrum Velsen e.o.

Telefoon 023 5201205      E-mail verloskunde@velserbroek.info