Prenatale screening

Aan het begin van de zwangerschap zal er in een gesprek gesproken kunnen worden over onderzoeken naar de gezondheid van jullie baby. Wil je meer weten, dan vertellen wij je over de screening van het syndroom van Down, Edwards en Patau en/of de twintig weken echo. Het kan ook zijn dat je hier geen behoefte aan hebt, dit mag altijd.

In de zwangerschap kun je ervoor kiezen om een onderzoek in te zetten, die kijkt of jullie baby het Down Syndroom of Syndroom van Edwards/Patau heeft. Dit kan met behulp van de Combinatietest of de NIPT.

Combinatietest

Met de combinatietest wordt een een kansberekening gedaan. Voor elk syndroom krijgen jullie een kans te horen. Een kans van 1:200 of groter (<200), wordt gezien als een verhoogd risico. Dit geeft de mogelijkheid om verder onderzoek te laten doen in de vorm van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.
De combinatietest is een veilige test. De test bestaat uit een bloedonderzoek bij jou en een echo-onderzoek bij de baby. Een vruchtwaterpunctie of vlokkentest geeft wel een miskraamrisico, zij worden ook wel invasieve testen genoemd.

De combinatietest wordt gedaan tussen de 9 en 14 weken. Meer info over de combinatietest.

NIPT

De ‘Niet Invasieve Prenatale test’ is een bloedonderzoek. Er wordt bij jou bloed afgenomen en in het bloed wordt het DNA van de placenta onderzocht. Door naar het DNA te kijken kunnen de onderzoekers zien of de baby mogelijk een van de syndromen heeft. Indien er vermoedens zijn op een syndroom, zal de vruchtwaterpunctie of vlokkentest aangeboden worden. Deze testen geven dan zekerheid. Indien de NIPT aangeeft dat er geen sprake is van een syndroom, is vervolg onderzoek niet noodzakelijk.
De NIPT is een veilige test, omdat het alleen om bloedafname gaat. De vruchtwaterpunctie of vlokkentest geven een risico op een miskraam. Het wel of niet uit laten voeren van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest is altijd nog jouw eigen keuze.

De NIPT wordt gedaan vanaf 11 weken. Meer info over de NIPT.

De Twintig Weken Echo

De Twintig Weken echo wordt ook wel de SEO genoemd. SEO staat voor Structureel Echoscopisch Onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats rond de 19 weken. Tijdens dit onderzoek wordt de baby door middel van een echo, van top tot teen nagekeken. De organen en structuren die goed zichtbaar zijn, zullen worden bekeken. Naast de organen en structuren, wordt er ook gekeken naar de groei van de baby en de locatie van de placenta (moederkoek).

Meer info over de 20 weken echo (SEO).

Verloskundigcentrum Velsen e.o.

Telefoon 023 5201205      E-mail verloskunde@velserbroek.info