Wat is echoscopie?

Echoscopie is een techniek waarmee organen in het lichaam zichtbaar worden gemaakt. Een andere naam voor echoscopie is ultrageluidonderzoek. Ultrageluid bestaat uit hoogfrequente geluidsgolven die door een transducer worden uitgezonden, de inwendige organen kaatsen deze geluidsgolven terug en worden dan zichtbaar op het scherm, de monitor.

Echoscopie wordt al meer dan 25 jaar op grote schaal toegepast. Tot nu toe zijn er in de praktijk geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen. 
Een garantie dat onbekende, ongewenste effecten nooit zullen optreden is niet te geven.

Hoe wordt een echo gemaakt?

Een echo kan via de buik of via de vagina worden gemaakt.
 Om een goede geleiding van de geluidsgolven te verkrijgen wordt er gel op je buik aangebracht, dit kan soms koud aanvoelen, wij proberen het zo aangenaam mogelijk voor je te maken door de gel te verwarmen.

Soms is het moeilijk om de foetus, via de buik, goed in beeld te krijgen dan is het nodig een vaginale echo te maken. Oorzaken die hiervoor kunnen worden aangegeven zijn bijvoorbeeld je gewicht, darmgassen, een achterovergekantelde baarmoeder of een te jonge zwangerschap.

De reden van de echo

Op de praktijk maken wij een echo om:

  • De duur van de zwangerschap vast te stellen, de afmetingen van de baby (tussen 9 en 12 weken) geven een vrij nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum.
  • Vast te stellen of het hartje klopt.
  • Te zien of er sprake is van een een- of meerlingzwangerschap.
  • Vast te stellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt.
  • Informatie over de 20 weken echo – www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
  • Een groeiecho op indicatie.
  • Later in de zwangerschap, bij twijfel, om de ligging van de baby vast te stellen.

Wat je je wel moet realiseren

Een echo kan soms onverwachte zaken aan het licht brengen. Het kan een grote schok voor u zijn als u te horen krijgt dat uw baby een afwijking heeft. Aan de ene kant geeft dit u de gelegenheid om u emotioneel voor te bereiden op de geboorte van een baby met een afwijking, maar aan de andere kant betekent het ook vaak veel zorgen en soms onzekerheid over de rest van de zwangerschap.

Het kan gebeuren dat met een echo ten onrechte ongerustheid wordt veroorzaakt bijvoorbeeld door het signaleren van een afwijking, die later niet kan worden teruggevonden of die niets te betekenen heeft.

Verder kan het ook zo zijn dat een afwijking niet wordt waargenomen met de echo. Een echo geeft dus helaas geen garantie voor een gezond kind, gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijking geboren.

Door middel van echoscopie kun je een schatting maken van het te verwachten geboortegewicht van de baby, maar het is geen weegschaal.

Echocentrum Velsen

Telefoon 023 5201205      E-mail verloskunde@velserbroek.info